Despre

“Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud” a luat fiinta in anul 2008, luna iunie , in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz , a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului. Asociatia este persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica inregistrata la Judecatoria Bistrita-Nasaud cu Certificatul de inscriere Nr.10/2008 din 30.05.2008.


Totodata scopul infiintarii Asociatiei ( ADI ) reprezinta binele comun al tuturor locuitorilor judetului Bistrita-Nasaud, pentru imbunatatirea serviciilor de salubrizare, prin asigurarea unor servicii de calitate la tarife acceptabile si suportabile pentru populatie, precum si dezvoltarea capacitatii de a atrage fonduri externe nerambursabile necesare pentru finantarea investitiilor in aceste servicii.


Forma de gestiune a Serviciului este gestiunea delegata, care se va realiza, in baza unui/mai multor contracte de delegare a gestiunii  de atribuire a operatorilor conform legislatiei