mangalsutra gold jewelleries wearing bhabhi sucking penish photos porns hot muscular indian college students white skin boys porn videos brazzers busty blonde amber alena seduces her training instructor hindi porn free very beautiful young little niece and her uncle porn videos

Proiect

Sistem de management integrat al deseurilor solide in judeţul Bistriţa Năsăud ”

Proiectul intitulat „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” urmează să se deruleze în perioada 2009 – 2011 şi presupune realizarea unor investiţii de importanţă majoră pentru protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud:

1. Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor în comuna Dumitra, a unei staţii de transfer la Bistriţa precum şi a 4 puncte de transfer în localităţile, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi şi Galaţii Bistriţei

2. Construirea în municipiul Bistriţa a două centre de colectare a deşeurilor voluminoase şi DEEE şi câte un centru de colectare în fiecare oraş al Judeţului.

3. Achiziţionarea de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi vehicule pentru transportul acestora

4. Inchiderea şi ecologizarea a 4 depozite urbane şi a depozitelor rurale existente neconforme.

 

Conform Programului Operaţional Sectorial de Mediu, valoarea eligibilă a Proiectului este de 141.709.850 lei, 98% reprezentând finanţare nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentând contribuţia Beneficiarului prin bugetele Autorităţilor Locale.

Implementarea sistemului integrat de mangement al deseurilor in Judetul Bistrita este in concordanta cu legislatia UE, Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Bistrita (PRGD) si raspunde obiectivelor POS, si anume:

1. Cresterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate la 100% in zonele urbane si la 90% in zonele rurale;

2. Reducerea cantitatii de deseuri depozitate de la 97.500 tone/an la aprox. 60.000 tone /an in 2016;

3.  Cresterea cantitatii deseurilor reciclate si refolosite la 40.000 tone/an in 2016;

4. Reducerea numarului de depozite de deseuri neconforme prin inchiderea a 4 depozite urbane neconforme si a aproximativ 175 de depozite din zona rurala;

5.  Imbunatatirea standardelor tehnologice de depozitare in conformitate cu cerintele legale.

 

Beneficii:

1. Intarirea capacitatii tehnice si manageriale in implementarea si operarea sistemului regional de management al deseurilor solide din judetul Bistrita Nasaud;

2. Dezvoltarea unei strategii eficiente cu privire la tarife si taxe, precum si la colectarea acestora;

3. Cresterea gradului de informare a populatiei despre beneficiile rezultate din proiect, colectarea separata a deseurilor si reciclarea acestora.

Investitia presupune un numar de 11 contracte, defalcate astfel:

Contract de servicii 1: Asistenta Tehnica pentru sprijin managerial in implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de servicii 2: Asistenta Tehnica pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de servicii 3 – reziliat

Contract de servicii 4: Verificarea Tehnica a documentatiei de executie pentru Contractul de lucrari “Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare in judetul Bistrita-Nasaud”

Contract de servicii 5: Audit financiar al proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud

Contract de servicii 6: Asistenta tehnica a Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru contractele de lucrari si Revizuirea Studiului de fezabilitate aferent Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud”

Contract de lucrari 1: Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), a Statie de Sortare si Statie de Compost in judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de lucrari 2: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane precum si a celor rurale neconforme in judetul Bistrita-Nasaud 

Contract de lucrari 3:  Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare in judetul Bistrita-Nasaud.

Contract de furnizare bunuri 1: Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor

Contract de furnizare bunuri 2: Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Manahement Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nasaud