Proiect

Sistem de management integrat al deseurilor solide in judeţul Bistriţa Năsăud ”

Proiectul intitulat „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” urmează să se deruleze în perioada 2009 – 2011 şi presupune realizarea unor investiţii de importanţă majoră pentru protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud:

1. Construirea Centrului de management integrat al deşeurilor în comuna Dumitra, a unei staţii de transfer la Bistriţa precum şi a 4 puncte de transfer în localităţile, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi şi Galaţii Bistriţei

2. Construirea în municipiul Bistriţa a două centre de colectare a deşeurilor voluminoase şi DEEE şi câte un centru de colectare în fiecare oraş al Judeţului.

3. Achiziţionarea de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi vehicule pentru transportul acestora

4. Inchiderea şi ecologizarea a 4 depozite urbane şi a depozitelor rurale existente neconforme.

 

Conform Programului Operaţional Sectorial de Mediu, valoarea eligibilă a Proiectului este de 141.709.850 lei, 98% reprezentând finanţare nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentând contribuţia Beneficiarului prin bugetele Autorităţilor Locale.

Implementarea sistemului integrat de mangement al deseurilor in Judetul Bistrita este in concordanta cu legislatia UE, Planul National de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Bistrita (PRGD) si raspunde obiectivelor POS, si anume:

1. Cresterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate la 100% in zonele urbane si la 90% in zonele rurale;

2. Reducerea cantitatii de deseuri depozitate de la 97.500 tone/an la aprox. 60.000 tone /an in 2016;

3.  Cresterea cantitatii deseurilor reciclate si refolosite la 40.000 tone/an in 2016;

4. Reducerea numarului de depozite de deseuri neconforme prin inchiderea a 4 depozite urbane neconforme si a aproximativ 175 de depozite din zona rurala;

5.  Imbunatatirea standardelor tehnologice de depozitare in conformitate cu cerintele legale.

 

Beneficii:

1. Intarirea capacitatii tehnice si manageriale in implementarea si operarea sistemului regional de management al deseurilor solide din judetul Bistrita Nasaud;

2. Dezvoltarea unei strategii eficiente cu privire la tarife si taxe, precum si la colectarea acestora;

3. Cresterea gradului de informare a populatiei despre beneficiile rezultate din proiect, colectarea separata a deseurilor si reciclarea acestora.

Investitia presupune un numar de 11 contracte, defalcate astfel:

Contract de servicii 1: Asistenta Tehnica pentru sprijin managerial in implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de servicii 2: Asistenta Tehnica pentru supervizarea contractelor aferente Sistemului de Management Integrat al Deseurilor Solide in Judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de servicii 3 – reziliat

Contract de servicii 4: Verificarea Tehnica a documentatiei de executie pentru Contractul de lucrari “Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare in judetul Bistrita-Nasaud”

Contract de servicii 5: Audit financiar al proiectului Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud

Contract de servicii 6: Asistenta tehnica a Proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor pentru contractele de lucrari si Revizuirea Studiului de fezabilitate aferent Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Bistrita-Nasaud”

Contract de lucrari 1: Construirea Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID), a Statie de Sortare si Statie de Compost in judetul Bistrita-Nasaud;

Contract de lucrari 2: Reabilitarea si inchiderea depozitelor urbane precum si a celor rurale neconforme in judetul Bistrita-Nasaud 

Contract de lucrari 3:  Constructia a 5 statii de transfer si a 5 centre de colectare in judetul Bistrita-Nasaud.

Contract de furnizare bunuri 1: Achizitia de echipamente cu montaj si pubele pentru colectarea deseurilor

Contract de furnizare bunuri 2: Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Manahement Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita-Nasaud