mangalsutra gold jewelleries wearing bhabhi sucking penish photos porns hot muscular indian college students white skin boys porn videos brazzers busty blonde amber alena seduces her training instructor hindi porn free very beautiful young little niece and her uncle porn videos

ADI

“Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud”

“Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud” a luat fiinta in anul 2008, luna iunie , in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz , a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului. Asociatia este persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica inregistrata la Judecatoria Bistrita-Nasaud cu Certificatul de inscriere Nr.10/2008 din 30.05.2008.


Asociatia va consulta populatia  pentru a stabili politicile  si strategiile locale in privinta organizarii  si a modului de functionare a Serviciilor si va  informa periodic populatia in legatura cu  Serviciile si cu politicile de dezvoltare a acestora.