ADI

“Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud”

“Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud” a luat fiinta in anul 2008, luna iunie , in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de colectare, transport, tratare si depozitare a deseurilor municipale pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si pentru realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz , a sistemelor de utilitati publice aferente Serviciului. Asociatia este persoana juridica de drept privat cu statut de utilitate publica inregistrata la Judecatoria Bistrita-Nasaud cu Certificatul de inscriere Nr.10/2008 din 30.05.2008.


Asociatia va consulta populatia  pentru a stabili politicile  si strategiile locale in privinta organizarii  si a modului de functionare a Serviciilor si va  informa periodic populatia in legatura cu  Serviciile si cu politicile de dezvoltare a acestora.