Obiective

Proiectul are ca tinta realizarea urmatoarelor obiective

  1. Sa asigure un grad de acoperire a colectarii de 100% in zonele urbane, prin dotarea cu echipamente de colectare (pubele si containere), precum si construirea de centre de colectare.
  2. Sa asigure un grad de acoperire a colectarii de 90% in sate si aglomerarile din zonele rurale, prin dotarea cu echipamente de colectare (pubele si containere), precum si construirea de centre de colectare.
  3. Sa asigure conformitatea cu legislatia UE privind depozitarea deseurilor biodegradabile, prin construirea de statii de transfer si de compostare a deseurilor, precum si prin implementarea unui sistem de colectare selectiva.
  4. Sa asigure conformitatea cu legislatia UE  privind colectarea deseurilor din ambalaje, prin construirea de statii de transfer si de sortare a deseurilor, precum si prin implementarea unui sistem de colectare selectiva.
  5. Realizarea unei depozitari a deseurilor eficienta din punct de vedere ecologic, prin construirea unui centru de management integrat al deseurilor (depozit ecologic).
  6. Sa minimizeze impactul depozitelor urbane si rurale asupra mediului, prin inchiderea si reabilitarea depozitelor rurale si urbane existente in judetul Bistrita-Nasaud.