Home

 Sistem de management integrat al deseurilor solide in judeţul Bistriţa Năsăud ”

Derularea Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bistriţa-Năsăud” CCI 2007 RO 161 PR 013 SMIS-CSNR 1385 a inceput din anul 2009 şi presupune realizarea unor investiţii de importanţă majoră pentru protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor în judeţul Bistriţa-Năsăud:

1.Construirea unui Centru de management integrat al deşeurilor în comuna Dumitra, sat Tarpiu

2. Construirea a cinci staţii de transfer a deseurilor in localitatile Bistriţa, Beclean, Năsăud, Sângeorz-Băi şi Galaţii Bistriţei

3.Construirea în municipiul Bistriţa a două centre de colectare a Deşeurilor Voluminoase şi a Deseurilor din Echipamente Electrice si Electronice şi câte un centru de colectare în fiecare oraş al Judeţului.

4.Achiziţionarea de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor şi vehicule pentru transportul acestora

5.Inchiderea şi ecologizarea a 4 depozite urbane şi a depozitelor rurale existente neconforme.

 

Conform Programului Operaţional Sectorial de Mediu, valoarea eligibilă a Proiectului este de 141.709.850 lei, 98% reprezentând finanţare nerambursabilă prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul de Stat, restul de 2% reprezentând contribuţia Beneficiarului prin bugetele Autorităţilor Locale.